§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep prowadzony jest pod nazwą EKO-SKŁADZIK Anna Ruta pod adresem : Grodzisk Wlkp 62-065 ul. Plac Świętej Anny 12 oraz za pomocą sklepu internetotowego www.ekoskladzik.pl Sprzedaż prowadzona jest przez EKO-SKŁADZIK Anna Ruta ul.Plac Świętej Anny 12 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP: 9950251649 , REGON: 380675485

§ 2 Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej sklepu pod adresem www.ekoskladzik.pl 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku banowym sklepu, (płatność przelewem bankowym, płatność kartą płatniczą, lub poprzez płatności ON LINE za pośrednictwem platformy Przelewy 24 ). W przypadku wyboru opcji dostawy „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje po odbiorze zamówienia przez obsługę sklepu. 7. W przypadku wyboru przy zakupie opcji „odbiór osobisty w sklepie” klient jest zobowiązany do kontaktu z obsługą sklepu w celu ustalenia terminu odbioru towaru. Termin odbioru towaru wynosił będzie od dwóch do siedmiu dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z obsługą sklepu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia – zamówienie może zostać anulowane. 8. Wybierając opcję płatności „przelew bankowy” należy mieć na uwadze iż brak odnotowanej wpłaty w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

§ 3 Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie producenta lub dystrybutora. 2. Towary znajdujące się w kategorii „”Promocje” może, ale nie musi posiadać krótki termin przydatności do spożycia. 3. Zdjęcia produktów mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznie wysłanych produktów.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia (tzw. adres dostawy), Pracownik sklepu poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona zostanie niezwłocznie, maksymalnie do 30 dni roboczych (w praktyce wysyłamy towary w ciągu trzech dni) od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przy wyborze opcji płatności: „płatność przelewem bankowym” „płatność ON LINE” lub „płatność kartą kredytową” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu Eko-Składzik. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wybranego sposobu płatności. Klient może zapoznać się z cennikiem podczas realizacji zamówienia na platformie internetowej sklepu. Koszt przesyłki podany podczas zamówienia obowiązuje dla dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki towarów poza granice Polski, wówczas koszt dostawy musi być indywidualnie skonsultowany z obsługą sklepu.
4. W przypadku zamówień powyżej 300zł brutto Eko składzik wysyła zakupione przez klienta towary na własny koszt. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla klientów indywidualnych.
5. W przypadku nie odebrania przesyłki wysłanej przez pracownika Sklepu na adres Klienta podany w formularzu zamówienia i powrocie przesyłki do nadawcy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez sklep z tytułu nie odebrania przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy w wysokości kosztu dostawy podanego w formularzu podczas składania zamówienia. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy zamówienie klienta zostaje anulowane. Jeśli anulowane zamówienie zostało opłacone przed dostawą, obsługa sklepu
niezwłocznine po weryfikacji zwróci wpłaconą kwotę zamówienia na konto klienta pomniejszoną o wartość kosztu dostawy podanego w zamówieniu, jaką poniósł z winy klienta, który zamówionego towaru nie odebrał. Jeżeli zamówienie zostało wysłane za pobraniem i wróciło do nadawcy, klient zobowiązuje się do zwrotu na konto Sklepu podane na stronie internetowej dwukrotnej wartości kosztu dostawy z
zamówienia w ciągu 3 dni od momentu poinformowania Klienta o anulowaniu zamówienia z powodu nie odebrania przesyłki od przewoźnika.

§ 5 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana paragonem.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy 24, przelewem na konto bankowe sklepu lub przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w Grodzisku Wlkp przy ul.Plac Świętej Anny 12. W przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, po potwierdzeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem w celu ustalenia terminu odbioru zakupionego towaru – zgodnie z zapisem punktu 7 w § 2.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy (dzień odebrania przesyłki od dostawcy/kuriera). Jeśli kupujący zrezygnuje z zakupu przed wysyłką, a dokonał już zapłaty, wystąpi do sprzedającego z wnioskiem i zwrot wpłaconej kwoty. Sprzedający niezwłocznie zwróci wpłaconą przez klienta kwotę pomniejszoną o koszty operacyjne (koszty przelewu zwrotnego do klienta). 2. Reklamacje i zwroty towarów przysługujące zgodnie z zapisem punktu 1 niniejszego paragrafu zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, data i numer dowodu zakupu, numer konta bankowego Kupującego na które po uwzględnieniu reklamacji lub zwrotu zostaną przelane pieniądze oraz opis składanej reklamacji lub powód zwrotu towaru). Reklamacja
musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Za moment rozpoczęcia procesu reklamacji uznaje się dzień dostarczenia w/w pisma do siedziby sklepu (Eko-Składzik Plac Świętej Anny 12 w Grodzisku Wlkp.Dla pozytywnego rozpatrzenia zwrotu konieczne jest dołączenie oryginału otrzymanego dowodu zakupu.

§ 7 Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep Eko-Składzik następować będą w tej samej formie, w której nabywca dokonał zapłaty przy realizacji zamówienia lub przelewem na konto bankowe Klienta podane na dokumencie zwrotu towaru lub dokumencie reklamacyjnym o którym mowa w §6 p.1 tegoż regulaminu.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu
przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Anna Ruta Plac Świętej Anny 12 62-065 Grodzisk Wlkp NIP: 9950251649, REGON 380675485 : e-mail: anna@ekoskladzik.pl. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów wymienionych powyżej. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy kurierskie / spedycyjne. Dane udostępnione przez Panią/Pana
będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa i realizacji celów.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
2. Fotografie umieszczone w witrynie internetowej mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od faktycznie opisywanych produktów na stronie internetowej.
3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
4. Aktualne numery telefonów do kontaktu z obsługą sklepu znajdują się na stronie internetowej www.ekoskladzik.pl zakładce KONTAKT).

Firma Eko-Składzik jest wpisana w Centralną Ewidencję i Informację o Działaności Gospodarczej (CEIDG), którą można sprawdzić na stronie internetowej: www.prod.ceidg.gov.pl

Życzymy udanych zakupów –  Eko-Składzik 🙂

Poniżej linki do pobrania regulaminu, oraz formularza odstąpienia od umowy. 

Regulamin-ekoskładzik.pdf

Formularz odstąpienia od umowy PDF- POBIERZ