§ 1 Postanowienia ogólne Sklep prowadzony jest pod nazwą EKO-SKŁADZIK Anna Ruta pod adresem : Grodzisk Wlkp 62-065 ul. Plac Świętej Anny 12 oraz za pomocą sklepu internetotowego www.ekoskladzik.pl Sprzedaż prowadzona jest przez EKO-SKŁADZIK Anna Ruta ul.Plac Świętej Anny 12 62-065 Grodzisk Wlkp. NIP: 9950251649 , REGON: 380675485 § 2 Składanie zamówień 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem platformy internetowej sklepu pod adresem www.ekoskladzik.pl 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru. 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. 6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku banowym sklepu, (płatność przelewem bankowym, płatność kartą płatniczą, lub poprzez płatności ON LINE za pośrednictwem platformy Przelewy 24 ). W przypadku wyboru opcji dostawy “za pobraniem” realizacja zamówienia następuje po odbiorze zamówienia przez obsługę sklepu. 7. W przypadku wyboru przy zakupie opcji “odbiór osobisty w sklepie” klient jest zobowiązany do kontaktu z obsługą sklepu w celu ustalenia terminu odbioru towaru. Termin odbioru towaru wynosił będzie od dwóch do siedmiu dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z obsługą sklepu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia – zamówienie może zostać anulowane. 8. Wybierając opcję płatności “przelew bankowy” należy mieć na uwadze iż brak odnotowanej wpłaty w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia. § 3 Towar 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie producenta lub dystrybutora. 2. Towary znajdujące się w kategorii “”Promocje” może, ale nie musi posiadać krótki termin przydatności do spożycia. 3. Zdjęcia produktów mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznie wysłanych produktów. § 4 Koszty i termin wysyłki 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia (tzw. adres dostawy), Pracownik sklepu poinformuje klienta niezwłocznie
o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia
dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona zostanie niezwłocznie, maksymalnie do 30 dni roboczych
(w praktyce wysyłamy towary w ciągu trzech dni) od rozpoczęcia realizacji
zamówienia. Przy wyborze opcji płatności: “płatność przelewem bankowym”,
“płatność ON LINE” lub “płatność kartą kredytową” do czasu podanego na stronach
serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu
Eko-Składzik. W przypadku nie dokonania płatności w ciągu 5 dni od momentu
potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
3. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju
transportu oraz wybranego sposobu płatności. Klient może zapoznać się
z cennikiem podczas realizacji zamówienia na platformie internetowej sklepu.
Koszt przesyłki podany podczas zamówienia obowiązuje dla dostaw na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje mozliwość wysyłki towarów poza granice Polski,
wówczas koszt dostawy musi być indywidualnie skonsultowany z obsługą sklepu.
4. W przypadku zamówień powyżej 300zł brutto Eko składzik wysyła zakupione
przez klienta towary na własny koszt. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko
wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla klientów indywidualnych.
5. W przypadku nie odebrania przesyłki wysłanej przez pracownika Sklepu na adres
Klienta podany w formularzu zamówienia i powrocie przesyłki do nadawcy, Klient
zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez sklep z tytułu nie
odebrania przesyłki lub podania błędnego adresu dostawy w wysokości kosztu
dostawy podanego w formularzu podczas składania zamówienia. W przypadku
zwrotu przesyłki do nadawcy zamówienie klienta zostaje anulowane. Jeśli
anulowane zamówienie zostało opłacone przed dostawą, obsługa sklepu
niezwłocznine po weryfikacji zwróci wpłaconą kwotę zamówienia na konto klienta
pomniejszoną o wartość kosztu dostawy podanego w zamówieniu, jaką poniósł z
winy klienta, który zamówionego towaru nie odebrał. Jeżeli zamówienie zostało
wysłane za pobraniem i wróciło do nadawcy, klient zobowiązuje się do zwrotu na
konto Sklepu podane na stronie internetowej dwukrotnej wartości kosztu dostawy z
zamówienia w ciągu 3 dni od momentu poinformowania Klineta o anulowaniu
zamówienia z powodu nie odebrania przesyłki od przewoźnika.
§ 5 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana paragonem.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze
towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przlewy 24,
przelewem na konto bankowe sklepu lub przy odbiorze osobistym w sklepie
stacjonarnym mieszczącym się w Grodzisku Wlkp przy ul.Plac Świętej Anny 12. W
przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym, po potwierdzeniu
zamówienia kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem w celu
ustalenia terminu odbioru zakupionego towaru – zgodnie z zapisem punktu 7 w § 2.
§ 6 Procedura reklamacji
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od
umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje
jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia  30 maja 2014 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem
zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy (dzień odebrania przesyłki od
dostawcy/kuriera). Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeśli
kupujący zrezygnuje z zakupu przed wysyłką, a dokonał już zapłaty, wystąpi do
sprzedajacego z wnioskiem i zwrot wpłaconej kwoty. Sprzedający niezwłocznie
zwróci wpłaconą przez klienta kwotę pomniejszoną o koszty operacyjne (koszty
przelewu zwrotnego do klienta).
2. Reklamacje i zwroty towarów przysługujące zgodnie z zapisem punktu 1
niniejszego paragrafu zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię
i nazwisko zamawiającego, data i numer dowodu zakupu, numer konta bankowego
Kupującego na które po uwzględnieniu reklamacji lub zwrotu zostaną przelane
pieniądze oraz opis składanej reklamacji lub powód zwrotu towaru). Reklamacja
musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Za moment rozpoczęcia
procesu reklamacji uznaje się dzień dostarczenia w/w pisma do siedziby sklepu
(Eko-Składzik Plac Świętej Anny 12 w Grodzisku Wlkp.Dla pozytywnego rozpatrzenia
zwrotu konieczne jest dołaczenie oryginału otrzymanego dowodu zakupu.
§ 7 Zwrot pieniędzy
Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep Eko-Składzik następować będą w tej
samej formie, w której nabywca dokonał zapłaty przy realizacji zamówienia lub
przelewem na konto bankowe Klienta podane na dokumencie zwrotu towaru lub
dokumencie reklamacyjnym o którym mowa w §6 p.1 tegoż regulaminu.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu
przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla
procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy
przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
§ 9 Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Anna Ruta Plac Świętej Anny 12 62-065
Grodzisk Wlkp NIP: 9950251649,REGON 380675485 : e-mail: anna@ekoskladzik.pl.
Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i
podatkowych oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub organiczenia przetwarzania, a
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie
tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów wymienionych
powyżej. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy
prawa oraz firmy kurierskie / spedycyjne. Dane udostępnione przez Panią/Pana
będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać
danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa i realizacji celów.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny.
2. Fotografie umieszczone w witrynie internetowej mają charakter poglądowy i
moga się nieznacznie różnić od faktycznie opisywanych produktów na stronie
internetowej.
3. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem
niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej
zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43,
poz. 296 z późn. zm.)
4. Aktualne numery telefonów do kontaktu z obsługą sklepu znajdują się na stronie
internetowej www.ekoskladzik.pl zakładce KONTAKT).
Życzymy udanych zakupów –  Eko-Składzik

Pobierz w PDF